About us

anchoredhopebook.com là blog nổi tiếng về những cuốn sách hay giúp độc giả định hướng được cách học và cách đọc sách.

ngày nay khi mà văn hóa đọc sách giấy đang ngày càng bị bỏ quên và đọc sách qua các thiết bị điện thoại ,kinde ebook đang ngày phát triển.Chúng tôi đang cố gắng giúp giữ gìn phục hồi và phát triển văn hóa đọc sách giấy. qua những hiểu biết của chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho độc giả những cái nhìn vĩ mô về các loại sách của nhân loại